همه چیز درباره نمازنماز های مستحبی زیاد است و آن را نافله می گویند و بین نماز های مستحبی به خواندن نافله های شبانه روزی بیشتر سفارش شده و آنها در غیر روز جمعه سی و چهار رکعتند  که هشت رکعت آن نافله ظهر و هشت رکعت نافله عصر و چهار رکعت نافله مغرب و دو رکعت نافله عشا را بنابر احتیاط واجب باید نشسته بخواند ،یک رکعت حساب می شود.ولی در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر ،چهار رکعت اضافه می شود و بهتر آن است که تمام بیست رکعت را پیش از زوال به جا آورد.به جز دو رکعت آن که بهتر است در وقت زوال باشد.

منبع:رساله توضیح المسائل آیت الله سیستانی


برچسب‌ها: نماز های مستحبی, نماز
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۳۱;ساعت 10:49;  توسط پری;  | 

منبع:احکام آموزشی عبادات سطح 1محمد رضا مشفقی پور)

1-لباس نماز گذار:

شرایط لباس نماز گذار :پاک باشد ،غصبی نباشد،از اجزای مردار نباشد ،از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد ،طلا بافت نباشد ،از ابریشم خالص نباشد .دو شرط آخر اختصاص به لباس مردان دارد.

2-مکان:

مباح باشد ،بی حرکت باشد،جایی نباشد که اطمینان دارد نمی تواند نماز را در آن جا تمام کند ،جایی نباشد که توقف در آن حرام است ،جایی نباشد که ایستادن و نشستن در آن حرام است ،جایی نباشد که که نتواند در آن واجبات را انجام دهد ،جلوتر از قبر پیغمبر و امام (ع)نباشد ،محل سجده ی نماز گذار پاک باشد ،موجب نجاست لباس و بدن نماز گذار نشود.مکان مرد بر زن مقدم باشد ،مسطح باشد.

۳-قبله

در این جا یعنی خانه کعبه که در مکه معظمه است.در نماز باید صورت و سینه و شکم و جلوی پاها رو به قبله باشد و در موقع ایستادن لازم نیست نوک انگشتان پا هم رو به قبله باشد گر چه موافق احتیاط است.

 

 


برچسب‌ها: مقدمات نماز, لباس نماز گذار, مکان نماز گذار, قبله
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۳۰;ساعت 9:55;  توسط پری;  |